نمایشگاه Tag

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات گرمایشی و سرمایشی اصفهان از تاریخ 16 دیماه لغایت 19 دیماه برگزار گردید، که در این نمایشگاه شرکت مهندسان مشاور دقیق طرح سپاهان نیز در بخش های مختلف حضوری پر رنگ داشت، که از جمله می توان به معرفی "نخستین اپلیکیشن...