جزئیات اجرایی

عایق کاری دیواره ها  عایق کاری حرارتی خارجی پشت نمای سنگی با اتصالات مکانیکی و لايه هوای تهويه شده مقطع عمودی جزئیات نمای سنگی با اتصالات مکانیکی و لایه هوای تهویه شده   جزئیات نصب بست نگهدارنده سنگ نما با استفاده از رول بلت (det A)   جزئیات تثبیت سنگ های بالا...

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو- عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و زيرسازی چوبی (اتصال چوب با نبشی به ديوار) مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی دیوار از داخل با پشم معدنی و زیرسازی چوبی (اتصال چوب با نبشی با دیوار) نحوه نصب چوب های...

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو

 عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و روسازی چوبی

(اتصال چوب با نبشی به ديوار)

مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی با پلی استایرن و اندودنازک روی آن   جزئیات اجرایی چسب و تثبیت عایق حرارتی با گل میخ (det A)   نکات: چسب خميری بايد توزيع منظم و سطح تماسی بيش از 20 درصد با ديوار داشته باشد. اين چسب به منظوردست يابی...

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو عايق كاری حرارتی داخلی با پشم معدنی و زيرسازی چوبی (اتصال چوب با پيچ به ديوار) مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی دیوار از داخل با پشم معدنی و زیرسازی چوبی 1- اندود خارجی 2- لایه اصلی دیوار (مثال: بلوک سفالی) 3- عایق حرارتی...

عایق کاری حرارتی دیوار بدون بازشو عایق کاری حرارتی داخلی با پشم معدنی بدون زیرسازی مقطع عمودی جزئیات عایق کاری حرارتی دیوار از داخل با پشم معدنی بدون زیرسازی   نحوه نصب عایق حرارتی با استفاده از گل میخ (det A)   نحوه نصب لایه بخاربند و رابیتس با استفاده از...