حضور پررنگ اپلیکیشن بلاپلاس در دوازدهمین همایش بین المللی انرژی و نخستین همایش بین المللی…

حضور پررنگ اپلیکیشن بلاپلاس در دوازدهمین همایش بین المللی انرژی و نخستین همایش بین المللی…

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی (وزارت نیرو) و نخستین همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط (نظام مهندسی ساختمان استان تهران) در تاریخ 29 ، 30 و 31 خردادماه 1397 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

تیم اپلیکیشن بلاپلاس نیز در این همایش و نمایشگاه جانبی آن حضور یافته و یکی از حامیان نخستین همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط بود که اپلیکیشن بلاپلاس را نیز به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان در همایش قرار داد.

No Comments

Post A Comment