روز زمین چیست و چرا آن را جشن می گیریم؟

روز زمین چیست و چرا آن را جشن می گیریم؟

روز زمین چه زمانی است؟

جشن روز زمین اولین بار در سال 1970 و در روز 22 آپریل (2 اردیبهشت) در سراسر جهان برگزار شد.

روز زمین چیست و چرا ما آن را جشن می گیریم؟

در روز زمین رویدادهای مختلفی در سراسر جهان برای حمایت از محیط زیست برگزار می شود.

گیلورد نلسون، سناتور آمریکایی اهل ویسکانسین، به طور گسترده ای اولین روز زمین در بهار 1970 را سازماندهی کرد. زمانی که هنوز قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود نداشت. نلسون، دنیس هیز (استاد دانشگاه هاروارد) را برای هماهنگی و ترویج روز زمین در کشور استخدام کرد. این رویداد موفقیت آمیز بود…

برای مشاهده ادامه مقاله اینجا کلیک کنید.

No Comments

Post A Comment