آپدیت جدید اپلیکیشن بلاپلاس

در راستای هرچه نزدیک تر شدن بخش گزارش اپلیکیشن بلاپلاس به گزارش چک لیست انرژی مبحث 19 مورد تأیید سازمان نظام مهندسی، تغییراتی در بخش گزارش چک لیست انرژی بلاپلاس انجام گردیده که می توانید نمونه این گزارش را در زیر مشاهده نمایید.

No Comments

Post A Comment