روز مهندس گرامی باد

پنجم اسفند، بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی گرامی باد…

بدین وسیله تیم اپلیکیشن بلاپلاس “روز مهندس” را خدمت کلیه دوستان و همکاران گرامی تبریک عرض نموده، و امیدوار است دست در دست هم با تلاش و پشتکار، ایرانی آباد و سربلند بسازیم…

خودمان به فکر خودمان و آیندگان باشیم

No Comments

Post A Comment