استاندارد 16000-معاینه فنی با هدف بهینه سازی و کاهش…

استاندارد 16000-معاینه فنی با هدف بهینه سازی و کاهش…

استاندارد ملی ایران 16000 (INSO 16000)

موتورخانه ها

معاینه فنی با هدف بهینه سازی و کاهش انتشار آلاینده های هوا-

دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره ای

در دنيای كنونی، مديريت صحيح انرژی بيش از هر زمان ديگری اهميت پيدا كرده است. توسعه پايدار در حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد، محيط زيست و سلامت، سياست خارجی، صنعت و تكنولوژی و… مستقيماً تحت تأثير سياست های كلان و برنامه های اجرایی هر يك از نهادهای كشور در رابطه با مسأله انرژی می باشد. در كشور ما، بخش ساختمان و مسكن با داشتن سهم قابل توجهی در مصرف انرژی، يكی از بخش های عمده مصرف كننده انرژی بوده و ميزان مصرف انرژی در اين بخش چندين برابر استانداردهای جهانی است.

در كشور ما، با وجود تلاش های خوبی كه صورت گرفته، تاكنون طرحی همه جانبه به منظور يكپارچه سازی و استانداردسازی دستورالعمل های مربوط به تأسيسات (به ويژه موتورخانه ها) كه دارای رويكردهای مختلف انرژی، زيست محيطی، ايمنی، كارایی، آسايش حرارتی و… باشد تدوين نشده و در اين استاندارد تلاش شده است كه در اين راستا حركت شود. جامع بودن و همه جانبه نگری، قابل اجرا بودن، اثربخشی و نوآوری از خصوصيات و مزايای اين استاندارد می باشد.

معاينه فنی موتورخانه ها، روشی بسيار سودمند برای كاهش مصرف انرژی و كاهش توليد گازهای آلاينده و سمی می باشد. اين استاندارد به عنوان يك گام ضروری جهت مميزی، بهينه سازی و كاهش معضلات موتورخانه ها تهيه شده و شامل مراحل مختلفی از جمله «بررسی كامل ساختمان موتورخانه و اجزای آن و تنظيم شناسنامه موتورخانه»، «آناليز محصولات احتراق خروجی از دودكش با دستگاه آنالايزور گاز و مقايسه آن با استاندارد»، «تنظيم دقيق مشعل به منظور كاهش مصرف سوخت و گازهای آلاينده هوا»، «اندازه گيری و متعادل نمودن قدرت مكش دودكش به منظور بالا بردن راندمان دیگ»، «تهيه گزارشی از مشكلات موتورخانه و اجزای قيد شده در این استاندارد و راه حل ها» و «تحويل گزارش بازرسی و آزمون معاينه فنی دوره ای موتورخانه به سازمان ملی استاندارد» می باشد.

جهت دانلود استاندارد 16000، اینجا کلیک کنید.

No Comments

Post A Comment